Rietgors (Emberiza schoeniclus)

 

 

De rietgors (Emberiza schoeniclus) Geluidsfragment zang (info·uitleg) is een lid van de gorzenfamilie, zaadetende zangvogels van moerasgebieden met riet en struiken. Het verspreidingsgebied omvat een groot deel van Europa en Azië.

Kenmerken

Het mannetje is in het voorjaar en in de zomer duidelijk herkenbaar aan zijn pikzwarte kop, een witte 'sjaal' en een vaalbruine rug met zwarte strepen. Vanaf een boom of struik in het rietland zingt hij zijn lied.

  • Lengte: 15 cm
  • Spanwijdte: 21-26 cm
  • Gewicht: 15-22 g

In de winter mist de rietgors zijn zwarte kop en kan de vogel bij vluchtig kijken verward worden met de ijsgors of zelfs met een huismus.

Status in Nederland en Vlaanderen

De rietgors is een talrijke broedvogel in de laag gelegen delen van Nederland. Tussen de jaren 1979 en 1985 waren er 79.000 tot 85.000 broedparen. Volgens SOVON steeg dit aantal significant in de periode 1990-2007. Rond 2007 broedden er mogelijk 100.000 paar in Nederland.De soort staat niet op de Nederlandse rode lijst. Heel anders is de situatie in Vlaanderen. De rietgors staat daar op de Vlaamse rode lijst als bedreigd.De gors staat als niet bedreigd op de internationale IUCN rode lijst.

Habitat

Zoals zijn naam aangeeft, leeft hij in het riet dat groeit langs meren, plassen, moerassen en uiterwaarden.

 

 

foto :Mihai Baciu